MINNA KROOK DANS och Skapande Skola
med BORTA! , Faunan och jag och Obs! Superviktigt!
För förskolan
BORTA!
Vi skräddarsyr Skapande skola till din förskola.
Vi börjar med att alla barn får se föreställningen.
Därefter ger vi om det önskas workshops för barnen och pedagogerna som innehåller danslekar.
Vi kan ses vid ett eller flera tillfällen.
Vi kan ge workshops för pedagoger, där vi lär ut danslekar som är roliga att göra tillsammans med barngrupper.
Kostnader
Föreställningskostnad 9 500 kr 2:a fst på samma dag och plats 6 500 kr (priser inkl. soc avg.)
Maxantal publik vid föreställning: 50 barn
Tekniska krav för föreställning, se infoblad för BORTA!
Workshopkostnad för barngrupper och pedagoggrupper: 1 500 kr per 30 min. Maxantal deltagare per workshop: 20 barn eller vuxna
Workshops kan ges parallellt av 2 dansare, om separata lokaler finns att tillgå. Bäst är lokal på ca 8 x 10 meter, utan möbler.
Skapande Skola för Förskoleklass, åk1- åk 4
Faunan och jag
Vi skräddarsyr Skapande skola till din skola.
Vi börjar med att alla barn får se föreställningen.
Därefter ger vi workshops som innehåller danslekar och improvisationsövningar för alla.
Vi kan ses vid ett eller flera tillfällen.
Vi kan leda dansworkshops, berättarworkshops eller skrivworkshops.
Vi kan även skapa en serie av workshops där vi arbetar med barnens djurhistorier och gör en föreställning med musik och dans utifrån det materialet. Ca 5-6 tillfällen.
Kostnader
Föreställningskostnad 10 500 kr 2:a fst på samma dag och plats 7 000 kr (priser inkl. soc avg. )
Maxantal publik vid föreställnin : 60 barn
Tekniska krav för föreställning, se infoblad för Faunan och jag.
Workshopkostnad: 1 500 kr per 45 min.
Maxantal deltagare per workshop: 20 barn
Workshops kan ges parallellt av 3 dansare, om separata lokaler finns att tillgå.
Bäst är lokal på ca 8 x 10 meter, utan möbler.

Skapande Skola,
Förskolan fr. 4-5 år, Förskoleklass, åk1 – åk 2
Obs! Superviktigt!
Vi skräddarsyr Skapande skola till din skola.
Vi börjar gärna med att alla barn får se föreställningen.
Därefter ger vi workshops som innehåller danslekar och improvisationsövningar för alla.
Vi kan ses vid ett eller flera tillfällen.
Vi kan leda dans-workshops, berättar-workshops eller skriv-workshops.
Vi kan även skapa en serie av workshops där vi arbetar med barnens tankar kring föreställningen och gör en föreställning med musik och dans utifrån det materialet. Ca 5 -6 workshops-tillfällen.
Kostnader: Föreställningskostnad 11 500 kr 2:a fst på samma dag och plats 7 500 kr (priser inkl. soc avg. )
Maxantal publik vid föreställning : 40 barn
Tekniska krav för föreställning, spelyta 9 x 9 m., el 3 x 10A
Mer info se infoblad för Obs! Superviktigt!
Vi har med oss all teknik som behövs, ljus och ljud. Vi har med oss publikplatser. Workshopkostnad: 1 500 kr per 45 min. ( inkl. soc. avg.)
Maxantal deltagare per workshop: 20 barn
Workshops kan ges parallellt för två grupper, om separata lokaler finns att tillgå. Bäst är lokal på ca 8 x 10 meter, utan möbler.

stäng menu